0611140 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти