Основною діяльністю Лабораторії є організаційне забезпечення освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації (збір і систематизації пропозицій органів управління освітою районів, міст, об’єднаних територіальних громад щодо планового підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників закладів освіти регіону; щорічний розподіл слухачів за напрямами підготовки та формами підвищення кваліфікації для проходження курсів в оптимальні терміни з урахуванням установленого порядку атестації; організація освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників закладів освіти регіону; контроль за підготовкою розкладів навчальних занять та їх виконанням, раціональним використанням аудиторного фонду; контроль за відвідуванням навчальних занять слухачами курсів підвищення кваліфікації, дотриманням трудової дисципліни викладачами) та документальний облік освітнього процесу.

Склад лабораторії

Шабінська Олена Дмитрівна : завідувачка лабораторії навчально-організаційної роботи факультету підвищення кваліфікації, викладачка кафедри суспільно-гуманітаних дисциплін

Шабінська Олена Дмитрівна

завідувачка лабораторії навчально-організаційної роботи факультету підвищення кваліфікації, викладачка кафедри суспільно-гуманітаних дисциплін

E-mail: osvita_zt@ukr.net


Харченко Ганна Іванівна : методистка учбово-методичного відділу (організаційна робота), ст. викладачка кафедри методики викладання навчальних предметів.

Харченко Ганна Іванівна

методистка учбово-методичного відділу (організаційна робота), ст. викладачка кафедри методики викладання навчальних предметів.

E-mail: ztdekanatoippo@ukr.net

Музиченко Людмила Феліксівна : методистка

Музиченко Людмила Феліксівна

методистка

E-mail: Ludmilasafarenko013@gmail.com

Добрякова Світлана Вікторівна : спеціалістка з менеджменту організацій моніторингу досліджень якості освіти області лабораторії навчально-організаційної роботи

Добрякова Світлана Вікторівна

спеціалістка з менеджменту організацій моніторингу досліджень якості освіти області лабораторії навчально-організаційної роботи

E-mail: dobryakova0412@gmail.com

Грабовський Петро Петрович : старший викладач кафедри педагогіки й андрагогіки, кандидат педагогічних наук, методист учбово-методичного відділу

Грабовський Петро Петрович

старший викладач кафедри педагогіки й андрагогіки, кандидат педагогічних наук, методист учбово-методичного відділу

E-mail: