Діяльністю Лабораторії є розробка, впровадження та забезпечення підтримки сучасних інформаційних технологій в усіх сферах діяльності Інституту, створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі зазначених технологій, забезпечення освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки

Склад лабораторії

Стефанович Ольга Петрівна : завідувачка лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій, методистка лабораторії освітнього адміністрування, викладачка кафедри педагогіки й андрагогіки.

Стефанович Ольга Петрівна

завідувачка лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій, методистка лабораторії освітнього адміністрування, викладачка кафедри педагогіки й андрагогіки.

E-mail: loa.zippo@gmail.com


Кравчук Олексій Миколайович : методист лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій

Кравчук Олексій Миколайович

методист лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій

E-mail: alekseyzt@ukr.net

Фамілярська Лариса Леонідівна : методистка лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій, старша викладачка кафедри педагогіки та андрагогіки, кандидатка педагогічних наук

Фамілярська Лариса Леонідівна

методистка лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій, старша викладачка кафедри педагогіки та андрагогіки, кандидатка педагогічних наук

E-mail: familyarskaya_la@ukr.net

Семенчук Сергій Петрович : методист лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій

Семенчук Сергій Петрович

методист лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій

E-mail: Semenchuk_SP@ukr.net

Ущапівський Владислав Ярославович : методист лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій

Ущапівський Владислав Ярославович

методист лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій

E-mail:

Нормативно-законодавча база
Діяльність лабораторії

Лабораторія інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є структурним підрозділом КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР.

Метою діяльності лабораторії ІКТ є:

 • стратегія інформатизації Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради шляхом інтеграції сучасних інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій в освітній процес (організаційне, науково-методичне, технічне забезпечення) та розвиток єдиного інформаційного простору інституту з урахуванням тенденцій розвитку світового інформаційного (цифрового) суспільства.

Основними функціями лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій є:

Цільова, що передбачає складові:

 • прогностичну – врахування перспектив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і спрямування на використання їх можливостей в освітній практиці науково-педагогічних працівників інституту;
 • компенсаторну – надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
 • інформаційно-коригувальну – сприяння оновленню знань та навичок педагогів щодо удосконалення можливостей використання сучасних технологій для розвитку творчої ініціативи в міжатестаційних період.

Організаційна, що передбачає складові:

 • моделюючу – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;
 • діагностичну – систематичний моніторинг потреби удосконалення рівня інформаційно-комунікаційної (цифрової) компетентності педагогічних працівників;
 • інформаційно-аналітичну – вивчення й узагальнення результатів моніторингу для окреслення напрямів професійного рівня педагогічних кадрів;
 • організаційно-координувальну – координація діяльності методичних структур інституту з використанням можливостей локальної мережі;

Методична, що передбачає складові:

 • трансформаційну – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій та освіти й надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику педагогів та закладів загальної середньої освіти (далі – закладів ЗСО);
 • соціальну – створення належного психологічного клімату в процесі науково-методичного забезпечення ефективності освітнього процесу в Комунальному закладі «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради.

Основні завдання діяльності лабораторії ІКТ:

 • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм в методів підвищення кваліфікації з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (цифрових технологій);
 • вивчення потреб і надання практичної підтримки педагогічним та науково-педагогічним працівникам щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій (цифрових технологій) в освітньому процесі та в процесі організації курсової підготовки педагогів;
 • використання інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій в освітній діяльності закладу освіти (технічна підтримка комп’ютерної техніки, сайтів інституту)
 • аналіз, добір апаратного і програмного забезпечення;
 • забезпечення стабільної роботи мереж інституту;
 • проведення освітніх заходів, спрямованих на поширення інформації щодо науково-методичної, дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності закладів освіти та окремих педагогів з використанням інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій в освітньому процесі;
 • сприяння розвитку інформаційно-комунікаційної (цифрової) компетентності учасників освітнього процесу;
 • вивчення, узагальнення і поширення в освітній практиці педагогічного досвіду, наукових ідей, інноваційних педагогічних технологій та методик щодо використання інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій в інклюзивній освіті;
 • створення та розвиток інформаційно-освітнього середовища інституту;
 • забезпечення функціонування інформаційно-освітнього середовища системи післядипломної педагогічної освіти регіону (офіційний сайт Житомирського ОІППО Житомирської обласної ради, програмний засіб «Система деканат», в частині науково-методичної діяльності, «Інформаційно-методичний супровід освіти КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР», Електронний науково-педагогічний журнал “Житомирщина педагогічна”сайт дистанційного навчання «Матеріали для самостійного опрацювання слухачами», сторінка facebook «Житомирський ОІППО»);
 • впровадження в науково-методичну діяльність  Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради програмного засобу «Система деканат», частина якого представлена у вигляді електронного розкладу;
 • впровадження електронної реєстрації педагогічних працівників на курси підвищення кваліфікації;
 • здійснення підтримки та оновлення інформаційного змісту сторінок сайтів:
 • систематичне здійснення технічної підтримки комп’ютерного обладнання, тестування, кабельних ліній локальної мережі інституту (вул. Михайлівська, 15; вул. Покровська, 20; вул. Вокзальна, 10).

Діяльність лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує такі основні напрями:

 • науково-методичне забезпечення ефективного впровадження та використання інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій в освітньому процесі;
 • трансформування наукових ідей у педагогічну практику;
 • науково-методична підтримка інноваційної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, організації курсової підготовки та міжкурсової роботи з використанням інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій;
 • інформаційно-методичний супровід освітньої діяльності інституту;
 • консультування педагогічних, науково-педагогічних працівників, адміністрації інституту та закладів ЗСО з проблем сучасної організації освітнього процесу з використанням інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій.
Науково-методичні публікації