Циклограма заступника директора закладу загальної середньої освіти з науково-методичної роботи

Опорні ЗЗСО Житомирської області

Моніторинг і самомоніторинг освітньої діяльності в умовах реформування галузі (А.Ф. Шегеда, завідувач лабораторії впровадження освітніх інновацій КЗ “Житомирський ОІППО”ЖО)


Моніторинг якості освіти (Шегеда А.Ф., завідувач лабораторії упровадження освітніх інновацій КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР)


Самоменеджмент і тайм-менеджмент у роботі керівника ЗЗСО (Шегеда А.Ф., завідувач лабораторії упровадження освітніх інновацій КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР)


Управлінська культура керівника ЗЗСО в сучасних умовах діяльності (Шегеда А.Ф., завідувач лабораторії упровадження освітніх інновацій КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР)


Застосування інноваційних технологій в управлінській діяльності керівників закладів освіти (Кучерова Г.М. – методистка лабораторії впрвадження освітніх інновацій КЗ “Житомирський ОІППО” ЖОР)


Опорні школи в Житомирській області


МОН.  ОПОРНІ ШКОЛИ


Опорний заклад загальної середньої освіти як центр освітнього округу (Шегеда Антон Федорович, завідувач лабораторії впровадження освітніх інновацій КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР)


Постанова від 19 червня 2019 р. №532 "Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти"


ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту». Стаття 13.


Компаративний аналіз  особливостей освітніх систем об’єднаних територіальних громад в Україні та Польщі


Освітнє середовище Нової  української школи


Про особливості та функціонування опорних закладів освіти на сучасному етапі


Опорний освітній заклад в громаді та надання якісних освітніх послуг (Можаровський Микола Олександрович, директор Корнинського ООЗ)


Освітні округи

Упровадження в освітній процес   взаємонавчання   учень - учень   у      парах        змінного      складу (“корнинський  метод” ) - визначальний    чинник розвитку компетентної особистості  


Творчий доробок обласної творчої групи  з теми: «Педагогіка партнерства – в дії» - 2019р.

Зреалізуємо принципи педагогіки партнерства в освітніх округах – пришвидшимо розбудову нової української школи. Стельмах А.Г., методист центру упровадження освітніх інновацій КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР Дата:19.06.2017

Педагогіка партнерства в освітніх округах

Партнерство вчителя та учнів в умовах реалізації Концепції   НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Реалізація ідей соціального партнерства 

Педагогіка партнерства

Шляхи реалізації принципів педагогіки партнерства

Партнерство в організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами освітнього округу

Підходи щодо реалізації ідей педагогіки партнерства на рівні  вчитель - учень

Педагогіка партнерства у виховному процесі

Підходи щодо реалізація ідей педагогіки партнерства на рівні школа-батьки

Соціальне партнерство як одна з умов соціалізації та самореалізації особистості школяра


Примірна структура положення про методичну раду опорного закладу

 


Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2022
Відповідальний за портал Кравчук О.М.