Рамка безперервного професійного вдосконалення вчителів іноземних мов


Післядипломна освіта вчителів англійської мови


Проект «Шкільний вчитель нового покоління»


Рамка безперервного професійного розвитку вчителів


РАМКА БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЇХНЬОЇ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ


Використання інструментів керування власним професійним розвитком у безперервній освіті вчителів англійської мови


Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2020
Відповідальний за портал Кравчук О.М.