НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ(навчально-методичний посібник)


 
 
ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ
КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ
ІРИНА
ІВАНІВНА
Бойко

1. Технології формування позитивного психологічного клімату у дитячому колективі/педагогічному колективі

2. Технологія конструювання психолого-педагогічної ситуації як засобу вирішення педагогічних задач

3. Інклюзивна освіта: ЗПР (затримка психічного розвитку)

4. Розвиток соціальної креативності учасників освітнього процесу засобами інтерактивних технологій

5. Психологічний розвиток дитини молодшого шкільного віку: ненормативний психічний розвиток

6. Професійне вигорання: чинники, динаміка розвитку, психологічна симптоматика та психокорекція

ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
Вознюк

1. Технологія становлення готовності педагога до партнерської стратегії взаємодії в освітньому середовищі

2. Технологія вдосконалення педагогічного спілкування та його вплив на психологічне здоров’я учнів

3. Булінг в освітньому середовищі: практики протидії, попередження та психологічна допомога

4. Освітня кінезіологія як технологія гармонізації психоемоційної сфери учня

5. Технологія психологічного захисту в професійній діяльності практичного психолога (соціального педагога)

6. Моделювання системи роботи педагога з учнями з особливими освітніми потребами

7. Технологія роботи педагога щодо самоактивізації внутрішніх ресурсів учня

8. Технологія роботи практичного психолога (соціального педагога) з проблеми формування медіаграмотності особистості

ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
Завязун

1. Програмно-методичне забезпечення системи дошкільної освіти

2. Труднощі у спілкуванні дошкільників: причини та шляхи їх усунення

3. Вікові та психологічні особливості дітей дошкільного віку

4. Моделювання сучасного заняття в ЗДО

5. Дошкільна дидактика – теорія навчання і розвитку дітей

6. Особливості організації освітнього процесу в ЗДО

ЛЮБОВ АНТОНІВНА
Кльоц

1. Використання активних методів у розвитку професійної Я-концепції педагога

2. Психологічні кризи особистості та їх врахування в роботі з різними віковими категоріями

3. Використання активних методик у формуванні учнівських колективів

4. Практика психологічного консультування: психологічна проблема клієнта, особливості роботи з нею

5. Психологічні умови розвитку емоційно-вольової сфери молодшого школяра (дошкільника)

6. Психологічні особливості розвитку професійної самосвідомості

педагога

7. Психологічна готовність дитини до навчання у школі

НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Осадчук

1. Впровадження програми виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми

2. Використання інтерактивних методів в роботі працівника психологічної служби

3. Психологічний супровід дитини дошкільного віку в процесі адаптації до закладу освіти

4. Інклюзивна освіта та завдання діяльності психологічної служби

5. Впровадження працівниками психологічної служби корекційної-розвиткової програми «Безпечний простір»

6. Психолого-педагогічні умови навчально-пізнавальної діяльності дітей з гіперактивністю

7. Психологічна підтримка педагога в процесі реформування освіти
ТЕТЯНА ЙОСИПІВНА
Шугай

1. Соціально-психологічні детермінанти формування здоров’язбережувальної компетентності учня

2. Соціально-психологічний супровід освітнього процесу з метою профілактики агресивної поведінки дітей дошкільного, молодшого шкільного віку

3. Психолого-педагогічні механізми взаємодії педагога з важковиховуваними дітьми

4. Психолого-педагогічні механізми надання допомоги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах (за програмою «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей)

5. Принципи та методи соціально-педагогічної діяльності

6. Соціально-психологічні засади профілактики девіантної поведінки особистості

7. Стан та перспективи розвитку психологічної служби Житомирщини

8. Формування соціально-психологічної компетентності шляхом реалізації національної сімейної стратегії та впровадження освітніх програм та спецкурсів

9. Особливості впровадження та реалізації просвітницьких програм у закладах освіти щодо протидії ВІЛ (СНІДу)

10. Теоретико-практичні засади створення психокорекційного (соціально-перетворювального) комплексу працівником психологічної служби

11. Соціально-психологічний супровід дітей, що потрапили у ситуацію насильства (складні життєві ситуації)

12. Профілактична робота щодо прояву девіації у поведінці учнів

13. Особливості впровадження та реалізації просвітницьких, профілактичних програм у закладах освіти щодо формування здоров’язбережувальної компетентності


Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2022
Відповідальний за портал Кравчук О.М.