Kolejne bezpłatne szkolenie metodyczne dla nauczycieli w dniu 4.04.2020r. o godzinie 20.00 (czasu ukraińskiego)


Лекція на польській мові


Webinarium „Uczymy gramatyki”


Poradnik aranżacji pracowni polonistycznej


Польський диктант з польської мови «Я пишу, Ти пишеш, Ми пишемо польською» 2020. Запрошуємо вас до участі.


Poradnik innowacyjnego nauczyciela


MIKOŁAJ-REJ-1


#Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!


Uwagi godne materiały


Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego


Освітньо-професійна програма: "Середня освіта(Мова і література(польська)"


Методичний семінар-практикум для вчителів польської мови Житомирщини


Цікавинки для вчителя (UWAGI GODNE ROZWAGI)


Методи та способи проведення уроку аналізом  поезії


Обласний семінар для вчителів польської мови. Тема семінару: «Формування соціокультурної  компетентності учнів на уроках польської мови»Дата:12.11.2018


Програмування польської мови в молодших класах польської школи. Методичний вебінар. Дата:10.05.2018


Zasoby platformy polskijazyk.pl – przykłady jej wykorzystania na lekcjach języka polskiego. Дата:19.06.2017 


Prezentacja zasobow platformy polskijazyk.pl oraz przyklady jej wykorzystania na lekcjach jezyka polskiego Дата:07.03.2017 Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2020
Відповідальний за портал Кравчук О.М.