Тематика лекцій викладачів кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін, 2020 р.


Звіт про роботу кафедри за І півріччя 2019 року


План кафедри на 2019 рік


Підготовка  лекції(й), семінарських занять, інноваційних технологій навчання на 2016 рік

П.І.П.

Тема лекцій

1

Якухно І.І.

1. Теоретично-методичні основи інноваційного розвитку освіти.

2. Наукові основи сталого розвитку України: стан, проблеми, перспективи.

3. Соціально-економічні та екологічні проблеми сталого розвитку України.

2

Плосков В.О.

1. Фінансова грамотність – запорука соціальної захищеності педагога.

2. Соціальна захищеність педагога  проблеми та новації.

3

Ковригіна Л.М.

1. Індивідуальний підхід до навчання дітей з особливими  освітніми  потребами в інклюзив-ному класі.

2. Педагогічне проектування: суть, мета зміст та етапи реалізації.

3. Сучасні підходи до навчання рідної мови в початковій школі.

4. Вивчення української історичної романістики в старшій школі.

4.

Пастовенський О.В.

1. Методологічні основи управління освітніми системами.

2. Теоретичні  засади управління системами освіти.

3. Стан, проблеми та перспективи розвитку управління освітою в Україні.

5.

Сюравчик М.К.

Наукові основи та технології управління виховним процесом у закладах освіти

6.

Шегеда А.Ф.

1. Наукові основи моніторингу якості освіти.

2. Кваліметричний підхід до вимірювання навчально-виховного процесу.

7.

Башинський  Г.І

1. Проблеми атестації педагогічних працівників.

2. Правове забезпечення трудових відносин в навчальних закладах.

8.

Мельник В.О.

Громадянськість педагога як чинник формування ключової громадянської компетентності учнів.

9.

Кухарчук П.М.

1. Тенденції і проблеми освітнього законодавства.

2. Демократичне врядування в школах (з досвіду програми ОДГ  Ради Європи

3. Організація взаємодії профспілкового комітету та  адміністрації в навчальному закладі.

10.

Шабінська О. Д.

1. Застосування чинного законодавства та змін до нього на уроках правознавства.

2. Право освітня та право виховна робота у загальноосвітніх навчальних закладах: сучасні завдання та способи здійснення.

11.

Денисенко В.Ф.

Загальна середня освіта регіону у контексті основних положень державних документів у галузі освіти.

12.

Войналович А.П.

Наукові основи  кадрової політики в освіті

13.

Венцель Н.В.

1. Трудові правовідносини у сфері освіти.

2. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

3. Основні аспекти соціально-правового захисту дитини.

14.

Липовецька О. Г.

Стан і перспективи розвитку освіти регіону.

15.

Ковальчук А.В

Фінансово бюджетні відносини в системі освіти регіону

16.

Мастреркова Т.В.

Нормативно-правовий аспект організації інтелектуальних змагань школярів (олімпіади, турніри, конкурси).

17.

Печенюк  А.П.

Методичний супровід фахового зростання педагога у міжкурсовий період

 

Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2022
Відповідальний за портал Кравчук О.М.