Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток педагогічних працівників як необхідна умова реалізації Концепції «Нова українська школа» (до 80-річчя створення Інституту)


Програмування польської мови в молодших класах польської школи. Методичний вебінар.


Упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи


НОВАЦІЇ Закону України «Про освіту»


Аналіз оновлених робочих програм


Нова українська школа: стратегія розвитку (дошкільна освіта)


Робота з дітьми з особливими освітніми потребами


Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2020
Відповідальний за портал Кравчук О.М.