Наукові публікації науково-педагогічних працівників кафедри 
  • Участь у пленарному засіданні регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти регіону», 26 жовтня 2020 р.:

Фамілярська Л.Л.  "Цифровий поступ Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради у реалізації засад Нової української школи – дистанційна форма навчання педагогів"

  •  Участь в секційному засіданні "Андрагогічні засади особистісного та професійного розвитку педагогів НУШ у системі післядипломної освіти" регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти регіону», 26 жовтня 2020 р.:
Жабіцька О.М. "Взаємозалежність професійної компетентності педагога НУШ від рівня розвитку його особистісних якостей"

Гуменюк А.В. "Професійний та особистісний розвиток педагогічних працівників в умовах реалізації інклюзивної освіти"

 РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "«АНДРАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСОБИСТІСНОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА», 30.09.2020 р.

Співпраця та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (2020 р.)


Координація всеукраїнських експериментальних проектів та регіональні конференції (2020 р.)


Науковий супровід (2020 р.)


Орієнтовний план друку членами кафедри наукових статей у наукових фахових виданнях України (2020 р.)


Міжнародне стажування науково-педагогічних працівників кафедри (2019 р.)


Публікації у фахових виданнях України, в науково-методичних журналах відповідно до наукової проблематики кафедри та індивідуального плану наукової роботи викладачів ряд наукових та науково-методичних статей, тез конференцій, монографій (2019 р.)


Науково-практична конференція «Педагогіка партнерства як основа розвитку суб’єктів освітньої діяльності в умовах нової української школи» (2019 р.):

- інформаційне повідомлення;
інформаційний лист;
електронний збірник конференції;
сайт конференції;
- ЗВІТ по конференції.


АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ (2018 р.)


Участь у науково-практичних конференціях, 2016-2018 р.р.


Архів

 


Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2022
Відповідальний за портал Кравчук О.М.