Співпраця та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (2020 р.)


Наукові публікації науково-педагогічних працівників кафедри 


Координація всеукраїнських експериментальних проектів та регіональні конференції (2020 р.)


Науковий супровід (2020 р.)


Орієнтовний план друку членами кафедри наукових статей у наукових фахових виданнях України (2020 р.)


Міжнародне стажування науково-педагогічних працівників кафедри (2019 р.)


Публікації у фахових виданнях України, в науково-методичних журналах відповідно до наукової проблематики кафедри та індивідуального плану наукової роботи викладачів ряд наукових та науково-методичних статей, тез конференцій, монографій (2019 р.)


Науково-практична конференція «Педагогіка партнерства як основа розвитку суб’єктів освітньої діяльності в умовах нової української школи» (2019 р.):

- інформаційне повідомлення;
інформаційний лист;
електронний збірник конференції;
сайт конференції;
- ЗВІТ по конференції.


АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ (2018 р.)


Участь у науково-практичних конференціях, 2016-2018 р.р.


Архів


Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2020
Відповідальний за портал Кравчук О.М.