Лабораторія інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є структурним підрозділом КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР.

Метою діяльності лабораторії ІКТ є стратегія інформатизації Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради шляхом інтеграції сучасних інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій в освітній процес (організаційне, науково-методичне, технічне забезпечення) та розвиток єдиного інформаційного простору інституту з урахуванням тенденцій розвитку світового інформаційного (цифрового) суспільства.

Основними функціями лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій є:

Цільова, що передбачає складові:

 • прогностичну – врахування перспектив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і спрямування на використання їх можливостей в освітній практиці науково-педагогічних працівників інституту;
 • компенсаторну – надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
 • інформаційно-коригувальну – сприяння оновленню знань та навичок педагогів щодо удосконалення можливостей використання сучасних технологій для розвитку творчої ініціативи в міжатестаційних період.

Організаційна, що передбачає складові:

 • моделюючу – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;
 • діагностичну – систематичний моніторинг потреби удосконалення рівня інформаційно-комунікаційної (цифрової) компетентності педагогічних працівників;
 • інформаційно-аналітичну – вивчення й узагальнення результатів моніторингу для окреслення напрямів професійного рівня педагогічних кадрів;
 • організаційно-координувальну – координація діяльності методичних структур інституту з використанням можливостей локальної мережі;

Методичнащо передбачає складові:

 • трансформаційну – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій та освіти й надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику педагогів та закладів загальної середньої освіти (далі – закладів ЗСО);
 • соціальну – створення належного психологічного клімату в процесі науково-методичного забезпечення ефективності освітнього процесу в Комунальному закладі «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради.

Основні завдання діяльності лабораторії ІКТ:

 • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм в методів підвищення кваліфікації з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (цифрових технологій);
 • вивчення потреб і надання практичної підтримки педагогічним та науково-педагогічним працівникам щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій (цифрових технологій) в освітньому процесі та в процесі організації курсової підготовки педагогів;
 • використання інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій в освітній діяльності закладу освіти (технічна підтримка комп’ютерної техніки, сайтів інституту)
 • аналіз, добір апаратного і програмного забезпечення;
 • забезпечення стабільної роботи мереж інституту;
 • проведення освітніх заходів, спрямованих на поширення інформації щодо науково-методичної, дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності закладів освіти та окремих педагогів з використанням інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій в освітньому процесі;
 • сприяння розвитку інформаційно-комунікаційної (цифрової) компетентності учасників освітнього процесу;
 • вивчення, узагальнення і поширення в освітній практиці педагогічного досвіду, наукових ідей, інноваційних педагогічних технологій та методик щодо використання інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій в інклюзивній освіті;
 • створення та розвиток інформаційно-освітнього середовища інституту;
 • забезпечення функціонування інформаційно-освітнього середовища системи післядипломної педагогічної освіти регіону (офіційний сайт Житомирського ОІППО Житомирської обласної ради, програмний засіб «Система деканат», в частині науково-методичної діяльності, «Інформаційно-методичний супровід освіти КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР», Електронний науково-педагогічний журнал “Житомирщина педагогічна”, сайт дистанційного навчання «Матеріали для самостійного опрацювання слухачами», сторінка facebook «Житомирський ОІППО»);
 • впровадження в науково-методичну діяльність  Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради програмного засобу «Система деканат», частина якого представлена у вигляді електронного розкладу;
 • впровадження електронної реєстрації педагогічних працівників на курси підвищення кваліфікації;
 • здійснення підтримки та оновлення інформаційного змісту сторінок сайтів zippo.net.uaimso.zippo.net.uamoodle.zippo.net.uaikt.zippo.net.ua, dist.zippo.net.ua, er.zippo.net.ua, sem.zippo.net.ua
 • систематичне здійснення технічної підтримки комп'ютерного обладнання, тестування, кабельних ліній локальної мережі інституту (вул. Михайлівська, 15; вул. Покровська, 20; вул. Вокзальна, 10);
 • висвітлення в наукових публікаціях інноваційних підходів щодо використання інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій в освітньому процесі орсід  Google Академіяорсід  Google Академія.

Діяльність лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує такі основні напрями:

 • науково-методичне забезпечення ефективного впровадження та використання інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій в освітньому процесі;
 • трансформування наукових ідей у педагогічну практику;
 • науково-методична підтримка інноваційної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, організації курсової підготовки та міжкурсової роботи з використанням інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій;
 • інформаційно-методичний супровід освітньої діяльності інституту;
 • консультування педагогічних, науково-педагогічних працівників, адміністрації інституту та закладів ЗСО з проблем сучасної організації освітнього процесу з використанням інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій.

Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2022
Відповідальний за портал Кравчук О.М.