Семінари, круглі столи, тренінги (2020 р.)


Особливості професійної діяльності спеціалістів психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому просторі: методичні рекомендації (О. М. Вознюк)


Булінг у школі: причини, наслідки, допомога (О.М. Вознюк)


Соціальна креативність: основні підходи до конструювання поняття та психологічні умови розвитку соціальної креативності (О.М. Вознюк)


Сучасні підходи до формування професійних компетенцій в системі ПО (І.І. Бойко)


Особистісні цінності як духовне надбання педагогічного працівника (Т. В. Завязун)


Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими освітніми потребами (О.М. Вознюк)


Психологічна допомога як складова гуманітарної допомоги громадянам україни, які постраждали внаслідок військової агресії проти нашої країни ( Л.В. Ткачук)


Соціально-психологічні чинники гальмування системного реформування вітчизняної освіти на гуманістичних засадах  (О.М.Вознюк)


Медіаграмотність – навичка ХХІ століття (О. М. Вознюк) 


Девіантна поведінка учнів: діагностичний інструментарій, корекція та профілактика. ( Л.В. Ткачук) 


Психолого-педагогічні умови, методолого-теоретичні засади безперервності процесу професійного становлення та розвитку
професіоналізму
  (І.І. Бойко)


Післядипломна педагогічна освіта в Україні як важлива ланка професійного вдосконалення кадрів, розвитку та компетентніного зростання педагогічних кадрів відповідно до вимог державної політики в галузі освіти (О.М. Вознюк) 


Про організацію проведення ВЕБінарів як форми підвищення професійної компетентності психолога та використання інтернет-ресурсів (Л.А. Кльоц)


До проблеми розвитку мовлення дошкільників (Т.В. Завязун)


Сучасні тенденції розвитку післядипломної професійної освіти в Європейському просторі (І.І. Бойко)


Психологічні механізми формування та розвитку компетенцій в учнів 1-4 класів (І.І. Бойко)


Методологічні проблеми педагогічного керування розвитком особистості (І.І. Бойко)


Теорія і технології застосування сучасних підходів до розвитку професійної свідомості психолога в умовах післядипломної освіти (Л.А. Кльоц)


Психологічні особливості специфіки формування та розвитку культуровідповідності педагога закладів освіти ДНЗ (Т.В. Завязун)


Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної освіти (Т. В. Завязун)


Психолого-педагогічні умови становлення ціннісних орієнтацій як чинник національного виховання молоді (О.М. Вознюк)


Особливості становлення кадрового забезпечення у андрагогічному навчанні (О.М. Вознюк)Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2022
Відповідальний за портал Кравчук О.М.