Сучасні проблеми логопедії та реабілітації


Ціннісні орієнтири сучасної української школи


РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ РОБОТОТЕХНІКИ НА ОСНОВІ КОНСТРУКТОРА LEGO


Дидактичні основи навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку


СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДИТИНИ З ОБМЕЖЕНИМИ РОЗУМОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В СУЧАСНОМУ  ОСВІТНЬОМУ ВИМІРІ


Особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті дітей з інтелектуальними порушеннями


Особливості психолого педагогічний супроводу дітей з помірною розумовою відсталістю в системі корекційно розвивального навчання спеціального загальноосвітнього закладу


Програма з корекційно-розвиткової роботи «Орієнтування в просторі» для 5 – 6 класів

Навчальна програма з англійської мови для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями зору (сліпих дітей)

Мовленнєво-пізнавальний розвиток дошкільника з порушенням слуху

Квест - сучасна форма виховної роботи практичний порадник для педагогів освітніх закладів

Корекційна спрямованість музичного виховання дошкільників зі зниженим зором /шляхи посилення/


Використання квест-технологій в позакласній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами


Українська модель ранньої комплексної допомоги дітям з глибокими порушеннями зору


Лист МОН №1/9-498 від 05.08.2019 "Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р."


Дитячий логопедичний центр «Логотренажер» як ресурс надання компенсаторно-корекційної підтримки дітям з порушеннями мовлення


Сучасні форми екологічної освіти дітей з особливими потребами


Лист №1/11-5966 від 01.07.2019 "Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році"


АрхівМіністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2020
Відповідальний за портал Кравчук О.М.