Лист ІМЗО №221/10-1154 від 04.06.2020 "Про методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіту (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі)"На допомогу керівнику. Стратегія розвитку закладу освіти

Перелік нормативно-правових документів для організації освітнього процесу у 2019-2020 н.р.

Закон України про Освіту


Лист МОН щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти


ПОЛОЖЕННЯ про сертифікацію педагогічних працівників


Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок


 Лист МОН щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році


 МОН про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 н. р.


 Лист МОН щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році


 Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу


 Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти


Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти


Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти


Лист МОН України "ЩОДО СКОРОЧЕНОЇ ТРИВАЛОСТІ УРОКУ ДЛЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ"


ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ ОСВІТИ.

Нова українська школа


Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 


Порадник для вчителя. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА


Типові освітні програми


Освітні програми


Орієнтовані вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу НУШ

Оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу НУШ

Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (наказ МОН України №1222 для учнів 3-4 класів, 5-9 класів)

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОН України №329 для учнів 10-11 класів)


Ведення шкільної документації

Методичні рекомендації щодо заповнення щодо заповнення класного журналу 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів  5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 


 Кабінети

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів


  Чинні накази

 Наказ №1669 від 26 грудня 2017 року: "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти"


 Наказ №128 від 20.02.2002 р.: "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"


Наказ МОН № 367 від 16.04.2018 року: "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"


Методична робота

Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти

Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти


На допомогу заступнику

Архів


Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2020
Відповідальний за портал Кравчук О.М.