Розклади занять слухачів з 18.01.2021 по 23.01.2021 року

Cписок спеціальностей:
 1. вихователі ЗДО (група №1)*
 2. вчителів (викладачів) англійської мови
 3. вчителів (викладачів) музичного мистецтва
 4. вчителів (викладачів) трудового навчання (технології), креслення
 5. вчителів (викладачів) української мови та літератури (група № 1)
 6. вчителів (викладачів) фізичної культури (виховання)
 7. вчителів (викладачів) хімії
 8. вчителів початкових класів (гр. №1)*
 9. вчителів початкових класів (гр. №2)*
 10. директорів закладів загальної середньої освіти
 11. завідувачів (директорів) та вихователів-методистів ЗДО, які за сумісництвом та суміщенням працюють (група №1)
 12. керівники гуртків декоративно-ужиткового та образотворчого профілів
 13. практичних психологів

1) вихователі ЗДО (група №1)*

Дні
тижня

пари
Теми занятьАуд.Лектор
понеділок
18.01.2021
1Педагогічний проект: суть, мета, зміст та стани реалізації7Орлова О.А.;
2Атестація: виключення з правил7Венцель Н.В.;
3Подолання правового нігілізму учасників освітнього процесу7Шабінська О.Д.;
4Формування у дітей звичок, моделей поведінки, стилю життя, що відповідають проблемам сталого розвитку.7Орлова О.А.;
вівторок
19.01.2021
1 Сучасні підходи до заняття як форми організації освітнього процесу в ЗДО7Завязун Т.В.;
2Формування у дітей звичок, моделей поведінки, стилю життя, що відповідають проблемам сталого розвитку.7Орлова О.А.;
3Медіаграмотність як складова професійної компетентності педагога7Журба О.В.;
4Медіаграмотність як складова професійної компетентності педагога7Журба О.В.;
середа
20.01.2021
1Здоровязбережувальні технології в освітній роботі з дітьми дошкільного віку7Лук'яненко С.І.;
2Виховання особистісних якостей дошкільника в інтегрованому просторізакладу дошкільної освіти7Орлова О.А.;
3Інклюзія:концепція, технології, європейські практики7Дікова-Фаворська О.М.;
4Булін:превентезація агресивних потягів7Дікова-Фаворська О.М.;
четвер
21.01.2021
1Нова українська школа - нові орієнтири для дошкілля. 7Орлова О.А.;
2 Психотехнологія "діалогічної взаємодії" в освітньому просторі: не тривожний підхід та психологічна культура згоди7Бойко І.І.;
3 Психотехнологія "діалогічної взаємодії" в освітньому просторі: не тривожний підхід та психологічна культура згоди7Бойко І.І.;
4Нова українська школа - нові орієнтири для дошкілля. 7Орлова О.А.;
п`ятниця
22.01.2021
1Розвиток міжкультурної компетентності педагогів в умовах освітньої реформи (НУШ))7Запорожцева Ю.С.;
2Організація освітнього процесу в групах раннього віку7Орлова О.А.;
3Діджиталізація освітнього процесу в ЗДО:програмні засоби розробки інфографіки7Грабовський П.П.;
4Діджиталізація освітнього процесу в ЗДО:програмні засоби розробки інфографіки7Грабовський П.П.;

2) вчителів (викладачів) англійської мови

Дні
тижня

пари
Теми занятьАуд.Лектор
вівторок
19.01.2021
1Підсумкове та формувальне педагогічне оцінювання34Андрійчук О.І.;
2Навчання англійської мови у контексті реалізації Державних стандартів початкової і базової середньої освіти34Гуменюк І.Б.;
3Системи управління навчальною діяльністю (LMS): Google ClassRoom, Human34Грабовський П.П.;
4Системи управління навчальною діяльністю (LMS): Google ClassRoom, Human34Грабовський П.П.;
середа
20.01.2021
1Нові підходи до викладання англійської мови в посткоронавірусний період34Захарченко О.А.;
2Управління якістю освіти34Пастовенський О.В.;
3Формування емоційно-етичної компетентності педагога: методи самозбереження психічного здоров'я34Кльоц Л.А.;
4Нормативно-правовий аспект організації інтелектуальних змагань школярів34Мастеркова Т.В.;
четвер
21.01.2021
1Порушення поведінки, їх причини та відповідні педагогічні заходи34Калінін В.О.;
2Використання ефективних стратегій навчання рецептивним видам мовленнєвої діяльності34Гуменюк І.Б.;
3Булінг, кібербулінг: передумови формування, інструменти виявлення, форми захисту34Дікова-Фаворська О.М.;
4Забезпечення академічної доброчесності в закладах освіти34Доготар Ю.В.;
п`ятниця
22.01.2021
1Обдарованість та її типи. Особливості іншомовної освіти обдарованих учнів34Калінін В.О.;
2Атестація: виключення з правил34Венцель Н.В.;
3Тематична дискусія34Гуменюк І.Б.; Калінін В.О.; Запорожцева Ю.С.;

3) вчителів (викладачів) музичного мистецтва

Дні
тижня

пари
Теми занятьАуд.Лектор
вівторок
19.01.2021
1Реалізація завдань мистецької освітньої галузі нового Державного стандарту базової середньої школи23Бовсунівський В.М.;
2Портфоліо як інструмент освітньої діяльності23Корнілова Т.Б.;
3Практичні аспекти формування в учнів фінансової грамотності та підприємництва23Плосков В.О.;
4Розвиток гармонічного слуху школярів на уроках музичного мистецтва, а-капельний спів23Боцюн О.І.;
середа
20.01.2021
1Психолого-педагогічні умови навчально-пізнавальної діяльності дітей з гіперактивністю23Осадчук Н.О.;
2Розвиток навичок музикування на уроках музичного мистецтва та в позаурочний час23Голуб Л.М.;
3Сучасний урок мистецтва 23Бовсунівський В.М.;
4Програма збереження професійного здоров'я педагогічних працівників у стресогенних умовах23Косигіна О.В.;
четвер
21.01.2021
1Програмні застосунки для організації дистанційного синхроного навчання23Адамович І.В.;
2Створення індивідуальної освітньої траєкторії.здобувача освіти23Мастеркова Т.В.;
3Зміст сучасного виховання у контексті освітнього процесу школи23Гусак В.М.;
4Особливості ефективної презентації23Адамович І.В.;
п`ятниця
22.01.2021
1Сучасні технології навчання дітей з особливими освітніми потребами23Градівська В.М.;
2Тематична дискусія23Бойко І.І.; Бовсунівський В.М.; Завязун Т.В.;
3Формування міжпредметної мистецької компетентності учнів через розвиток світоглядних уявлень, креативних і комунікативних якостей галузі мистецтва23Беспалко І.В.;

4) вчителів (викладачів) трудового навчання (технології), креслення

Дні
тижня

пари
Теми занятьАуд.Лектор
вівторок
19.01.2021
1Цифрові інструменти дистанційної освітньої взаємодіїАдамович І.В.;
2"Технологія" як складова змісту трудового навчанняКирилюк Р.О.;
3Домедична допомога в закладах загальної середньої освітиГречина М.І.;
4Нормативно-правовий аспект організації інтелектуальних змагань школярівМастеркова Т.В.;
середа
20.01.2021
1Роль здоров'язбережувальних технологій в освітньому процесі Поліщук Н.М.;
2Особливості організації інклюзивного навчання в закладах освітиКозир В.В.;
3 Нормативне та методичне забезпечення вчителя технологій Нової української школиКирилюк Р.О.;
4 Нормативне та методичне забезпечення вчителя технологій Нової української школиКирилюк Р.О.;
четвер
21.01.2021
1Лепбук як сучасний дидактичний засіб компетентнісного розвитку здобувачів освітиТимошенко М.О.;
2Атестація: виключення з правилВенцель Н.В.;
3Особливості формування предметної проєктно-технологічної компетентності в процесі трудового навчання і технологійКирилюк Р.О.;
4Програма збереження професійного здоров'я педагогічних працівників у стресогенних умовах Косигіна О.В.;
п`ятниця
22.01.2021
1Нетикет та онлайн-безпека користувача ІнтернетуАдамович І.В.;
2 Методичні аспекти організації та проведення занять з трудового навчання в умовах карантинуКирилюк Р.О.;
3Тематична дискусіяКирилюк Р.О.; Косигіна О.В.; Шегеда А.Ф.;

5) вчителів (викладачів) української мови та літератури (група № 1)

Дні
тижня

пари
Теми занятьАуд.Лектор
вівторок
19.01.2021
1ЗНО-2021. Особливості сертифікаційних робіт з української мови та української мови і літератури літератури в 11 класі27Колесник К.І.;
2Формувальне оцінювання: досліджуємо нові підходи27Шуневич О.М.;
3Цифрові інструменти освітньої взаємодії в закладах загальної середньої освіти27Колеснікова І.В.;
4Трансформація діяльності класного керівника в умовах нових реалій27Гусак В.М.;
середа
20.01.2021
1Медіатекст як стимул до взаємодії на уроках української мови та літератури27Шуневич О.М.;
2Медіатекст як стимул до взаємодії на уроках української мови та літератури27Шуневич О.М.;
3Особливості організації інклюзивного навчання в закладах освіти27Козир В.В.;
4Онлайн-сервіси для організації інтерактивної дистанційної взаємодії на уроках української мови та української літератури27Фамілярська Л.Л.;
четвер
21.01.2021
1Оновлення підходів учителів словесників до навчання української мови та літератури27Колесник К.І.;
2Булінг, кібербулінг: передумови формування, інструменти виявлення, форми захисту27Дікова-Фаворська О.М.;
3Нові твори в шкільному курсі української літератури: інтерпретаційні та контекстуальні можливості27Чернюк С.Л.;
4Формування емоційно-етичної компетентності педагога: методи самозбереження психічного здоров'я27Кльоц Л.А.;
п`ятниця
22.01.2021
1Тематична дискусія27Шегеда А.Ф.; Колесник К.І.; Шуневич О.М.;
2Креативні стратегії в освітньому процесі27Шуневич О.М.;
3Освітня взаємодія на уроках української мови та літературиз використанням кейс-технології27Корнілова Т.Б.;

6) вчителів (викладачів) фізичної культури (виховання)

Дні
тижня

пари
Теми занятьАуд.Лектор
вівторок
19.01.2021
1Методика навчання гри у алтимат4Гошко А.М.;
2Практичні аспекти формування в учнів фінансової грамотності та підприємництва4Плосков В.О.;
3Атестація: виключення з правил4Венцель Н.В.;
4Методика навчання гри у флорбол4Гошко А.М.;
середа
20.01.2021
1Програмні застосунки для організації дистанційного синхроного навчання4Адамович І.В.;
2Розвиток інноваційної компетентності педагогічного працівника4Шегеда А.Ф.;
3Методика навчання гри у корфбол4Гошко А.М.;
4Цифрові інструменти дистанційної освітньої взаємодії4Адамович І.В.;
четвер
21.01.2021
1Сучасні технології навчання дітей з особливими освітніми потребами4Градівська В.М.;
2Програма збереження професійного здоров’я педагогічних працівників у стресогенних умовах4Косигіна О.В.;
3Психолого-педагогічні умови навчально-пізнавальної діяльності дітей з гіперактивністю4Осадчук Н.О.;
4Створення індивідуальної освітньої траєкторії.здобувача освіти4Мастеркова Т.В.;
п`ятниця
22.01.2021
1Надання першої домедичної допомоги учням на уроках фізичного виховання4Гошко А.М.;
2Тематична дискусія4Гошко А.М.; Адамович І.В.; Косигіна О.В.;
3Управління якістю освіти4Пастовенський О.В.;

7) вчителів (викладачів) хімії

Дні
тижня

пари
Теми занятьАуд.Лектор
вівторок
19.01.2021
1Домедична допомога в закладах загальної середньої освіти6Гречина М.І.;
2Роль здоров'язбережувальних технологій в освітньому процесі 6Поліщук Н.М.;
3Особливості організації інклюзивного навчання в закладах освіти6Козир В.В.;
4Роль мотивації в роботі з обдарованими дітьми6Сюравчик М.К.;
середа
20.01.2021
1Розв'язування розрахункових задач з хімії6Новік О.Л.;
2Інформаційно-комунікаційні технології у роботі педагога інклюзивного класу6Градівська В.М.;
3Система управління навчальною діяльністю (LMS) Google Class Room6Ущапівський В.Я.;
4Система управління навчальною діяльністю (LMS) Google Class Room6Ущапівський В.Я.;
четвер
21.01.2021
1Програмно-методичне забезпечення вивчення хімії в закладах загальної середньої освіти.6Підгаєцька О.С;
2Забезпечення академічної доброчесності в закладах освіти6Доготар Ю.В.;
3Впровадження інноваційних підходів в організацію освітнього процесу6Печенюк А.П.;
4Управління якістю освіти6Пастовенський О.В.;
п`ятниця
22.01.2021
1Створення безпечного освітнього середовища в умовах сучасного закладу освіти6Осадчук Н.О.;
2Конкурси фахової майстерності як фактор підвищення рівня професійної компетентності педагога6Мастеркова Т.В.;
3Тематична дискусія6Колеснікова І.В.; Поліщук Н.М.; Гречина М.І.;

8) вчителів початкових класів (гр. №1)*

Дні
тижня

пари
Теми занятьАуд.Лектор
вівторок
19.01.2021
1 Організація взаємодії учнів засобами цифрових технологій39Фамілярська Л.Л.;
2Сертифікація педагога як складова безперервного професійного розвитку39Запорожцева Ю.С.;
3Надання домедичної допомоги за невідкладних станів39Поліщук Н.М.;
4Гіперактивність дитини та учня в умовах НУШ: витоки, розвиток, подолання39Бойко І.І.;
середа
20.01.2021
1Медіаграмотність як складова професійної компетентності вчителя39Харченко Г.І.;
2Психолого-фізіологічні особливості розвитку молодших школярів39Кльоц Л.А.;
3Конструктор навчальних програм39Фамілярська Л.Л.;
4Шляхи формування загальнокультурної компетентності учнів початкової школи39Бовсунівський В.М.;
четвер
21.01.2021
1Реалізація діяльнісного підходу на уроках української мови39Жиганова О.Б.;
2Трирівненва модель підтримки учнів в інклюзивному класі39Коврігіна Л.М.;
3Трирівненва модель підтримки учнів в інклюзивному класі39Коврігіна Л.М.;
4Реалізація діяльнісного підходу на уроках інтегрованого курсу "Я досліджую світ"39Бовсунівська Г.Г.;
п`ятниця
22.01.2021
1Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів39Трохименко Т.О.;
2Тематична дискусія39Андрійчук О.І.; Бовсунівська Г.Г.; Фамілярська Л.Л.;
3Реалізація діяльнісного підходу на уроках математики39Зуєвська Т.В;

9) вчителів початкових класів (гр. №2)*

Дні
тижня

пари
Теми занятьАуд.Лектор
вівторок
19.01.2021
1Реалізація діяльнісного підходу на уроках інтегрованого курсу "Я досліджую світ"42Бовсунівська Г.Г.;
2 Організація взаємодії учнів засобами цифрових технологій42Фамілярська Л.Л.;
3Сертифікація педагога як складова безперервного професійного розвитку42Запорожцева Ю.С.;
4Шляхи формування загальнокультурної компетентності учнів початкової школи42Бовсунівський В.М.;
середа
20.01.2021
1Психолого-фізіологічні особливості розвитку молодших школярів42Кльоц Л.А.;
2Конструктор навчальних програм42Фамілярська Л.Л.;
3Реалізація діяльнісного підходу на уроках математики42Зуєвська Т.В;
4Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів42Трохименко Т.О.;
четвер
21.01.2021
1Медіаграмотність як складова професійної компетентності вчителя42Харченко Г.І.;
2Реалізація діяльнісного підходу на уроках української мови42Жиганова О.Б.;
3Надання домедичної допомоги за невідкладних станів42Поліщук Н.М.;
4Гіперактивність дитини та учня в умовах НУШ: витоки, розвиток, подолання42Бойко І.І.;
п`ятниця
22.01.2021
1Трирівненва модель підтримки учнів в інклюзивному класі42Коврігіна Л.М.;
2Трирівненва модель підтримки учнів в інклюзивному класі42Коврігіна Л.М.;
3Тематична дискусія42Коврігіна Л.М.; Фамілярська Л.Л.; Трохименко Т.О.;

10) директорів закладів загальної середньої освіти

Дні
тижня

пари
Теми занятьАуд.Лектор
вівторок
19.01.2021
1Академічної доброчесності в закладах освіти24Печенюк А.П.;
2Управління якістю освіти24Пастовенський О.В.;
3Інструментальний підхід до оцінювання професіоналізму вчителя24Смагін І.І.;
4Створення освітнього середовища засобами хмарних сервісов24Колеснікова І.В.;
середа
20.01.2021
1Особливості впровадження освітнього законодавства в умовах регіону24Пастовенський О.В.;
2Дисциплінарна відповідальність: наслідки, можливості скасування24Венцель Н.В.;
3Сертифікація педагогічних працівників24Запорожцева Ю.С.;
4Атестація: виключення з правил24Венцель Н.В.;
четвер
21.01.2021
1Проведення інституційного аудиту в закладах освіти24Вдовенко С.Ю.;
2Дотримання вимог законодавства у закладі освіти24Ренькас Б.М.;
3Організація закупівельної діяльності в закладах освіти: практичні рішення та алгоритми проведення торгів 24Прищепа Л.А.;
4Стан та перспективи розвитку освіти в регіоні24Колесник Л.М.;
п`ятниця
22.01.2021
1Використання індексу інклюзії у системі організації освітнього процесу для дітей з особливими потребами24Голентовська О.С;
2Тематична дискусія24Печенюк А.П.; Смагін І.І.; Ренькас Б.М.;
3Побудова індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного працівника24Ренькас Б.М.;

11) завідувачів (директорів) та вихователів-методистів ЗДО, які за сумісництвом та суміщенням працюють (група №1)

Дні
тижня

пари
Теми занятьАуд.Лектор
понеділок
18.01.2021
1Педагогічне проєктування:суть,мета,змістта стан реалізації8Кучинська Л.Ф.;
2Програмно-методичне забезпечення системи дошкільної освіти8Завязун Т.В.;
3Програмно-методичне забезпечення системи дошкільної освіти8Завязун Т.В.;
4Управління якістю освіти8Пастовенський О.В.;
вівторок
19.01.2021
1Розвиток міжкультурної компетентності педагогів в умовах освітньої реформи (НУШ))8Запорожцева Ю.С.;
2Цифрові застосунки для організації дистанційного навчання в синхронному режимі (Zoom, Google Meet) та інші8Колеснікова І.В.;
3Подолання правового нігілізму учасників освітнього процесу8Шабінська О.Д.;
4Дотримання вимог санітарного законодавства в закладах дошкільної освіти 8Вовк В.А.;
середа
20.01.2021
1Педагогічні умови планування освітнього процесу в сучасному закладі дошкільної освіти8Кучинська Л.Ф.;
2Створення власного WEB-освітнього ресурсу засобами Google - SITE8Колеснікова І.В.;
3Створення власного WEB-освітнього ресурсу засобами Google - SITE8Колеснікова І.В.;
4Особливості виховання на сучасному етапі реформування дошкільної освіти8Гусак В.М.;
четвер
21.01.2021
1Інклюзія:концепція, технології, європейські практики8Дікова-Фаворська О.М.;
2Особливості створення інтерактивної презентації8Колеснікова І.В.;
3Управління якістю освіти8Пастовенський О.В.;
4Булінг: привентизація агресивних потягів у дітей дошкільного віку8Дікова-Фаворська О.М.;
п`ятниця
22.01.2021
1Впровадження інноваційних технологій в освітню роботу педагога закладу дошкільної освіти8Кучинська Л.Ф.;
2Впровадження інноваційних технологій в освітню роботу педагога закладу дошкільної освіти8Кучинська Л.Ф.;
3Врахування педагогом вікових особливостей особистості в освітньому процесі ЗДО8Завязун Т.В.;
4 Сучасні підходи до заняття як форми організації освітнього процесу в ЗДО8Завязун Т.В.;

12) керівники гуртків декоративно-ужиткового та образотворчого профілів

Дні
тижня

пари
Теми занятьАуд.Лектор
понеділок
18.01.2021
1Особливості проєктної діяльності в закладах позашкільної освітиактГусак В.М.;
2Формування у дітей та молоді художньо-естетичної культури засобами кращих національних і світових культурологічних надбаньактКраснова Н.М.;
3Художні особливості мистецького синкретизмуактКраснова Н.М.;
4Портфоліо як інструмент освітньої діяльностіактКорнілова Т.Б.;
вівторок
19.01.2021
1 Психотехнологія "діалогічної взаємодії" в освітньому просторі: не тривожний підхід та психологічна культура згодиактБойко І.І.;
2 Психотехнологія "діалогічної взаємодії" в освітньому просторі: не тривожний підхід та психологічна культура згодиактБойко І.І.;
3Художньо-ігрові технології як засіб творчого розвитку вихованців гуртків. Інтерактивні технології та методи.актКраснова Н.М.;
4Ціннісні орієнтації педагогічного працівника в контексті викликів сучасностіактЗавязун Т.В.;
середа
20.01.2021
1Формування у дітей та молоді художньо-естетичної культури засобами кращих національних і світових культурологічних надбань23Краснова Н.М.;
2Вплив народного мистецтва на розвиток сучасного українського мистецтваактВіділіна С.Л.;
3Особливості композиції в декоративному мистецтвіактВіділіна С.Л.;
4Практичні аспекти формування в учнів фінансової грамотності та підприємництваактПлосков В.О.;
четвер
21.01.2021
1Закордонний досвід впровадження інклюзивної освітиактКозир В.В.;
2Українська іграшка як галузь народного декоративно-ужиткового мистецтва34Краснова Н.М.;
3Художньо-ігрові технології як засіб творчого розвитку вихованців гуртків. Інтерактивні технології та методи.34Краснова Н.М.;
4Психолого-педагогічні умови навчально-пізнавальної діяльності дітей з гіперактивністюактОсадчук Н.О.;
п`ятниця
22.01.2021
1Здатність педагога продукувати незвичні ідеї для розвитку творчих здібностей вихованцівактДолецька Л.М.;
2Творчість педагога та вихованця – шлях до гармонійного розвитку дитини в закладах позашкільної освітиактДолецька Л.М.;
3Створення творчих умов і створення творчих здібностей на уроках образотворчого мистецтваактРачкован О.М.;
4Створення творчих умов і створення творчих здібностей на уроках образотворчого мистецтваактРачкован О.М.;

13) практичних психологів

Дні
тижня

пари
Теми занятьАуд.Лектор
вівторок
19.01.2021
1Застосування арт-методів у корекційно-розвивальній діяльності практичного психологаКльоц Л.А.;
2Арт-техніки розвитку емоційно-вольової сфери особистості дитини актКльоц Л.А.;
3Онлайн-сервіси для організації інтерактивної дистанційної взаємодії на уроках російської мови та зарубіжної літературиФамілярська Л.Л.;
4Онлайн-сервіси для організації інтерактивної дистанційної взаємодії на уроках російської мови та зарубіжної літературиФамілярська Л.Л.;
середа
20.01.2021
1Умови формування психологічної готовності педагогічного працівника до професійної діяльності19Бойко І.І.;
2Агресивність: витоки, розвиток, подолання19
3Розвиток медіаосвітніх компетентностей учасників освітнього процесу19Осадчук Н.О.;
4Психолого-педагогічні умови навчально-пізнавальної діяльності дітей з гіперактивністюактОсадчук Н.О.;
четвер
21.01.2021
1Застосування арт-методів у корекційно-розвивальній діяльності практичного психолога19Кльоц Л.А.;
2Комунікативна компетентність як умова формування ефективного стилю педагогічного спілкування19Завязун Т.В.;
3Закордонний досвід впровадження інклюзивної освіти19Козир В.В.;
4Практичні аспекти формування в учнів фінансової грамотності та підприємництва19Плосков В.О.;
п`ятниця
22.01.2021
1Сучасні методи психологічного консультування. 19Кльоц Л.А.;
2Використання індексу інклюзії у системі організації освітнього процесу для дітей з особливими потребами19Голентовська О.С;
3Тематична дискусія19Кльоц Л.А.; Бойко І.І.; Плосков В.О.;


Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2021
Відповідальний за портал Кравчук О.М.