Публікації І.І. Якухно

 

Монографії

 

1. Наукові основи інноваційного роз-витку післядипломної педагогічної освіти : //Монографії// І.І. Якухно – Житомир: Полісся. 2010. – 520 с.

2. Теоретико-методичні основи управління інноваційним розвитком післядипломної педагогічної освіти регіону. /монографія/ - Житомир: Полісся, 2012. – 532 с.

3. Якухно І. І. Теоретико-методичні основи інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти регіону: [монографія] / Іван Іванович Якухно. – Житомир: Полісся, 2014. – 480 с.

4. Якухно І. І. Науково-теоретичні та практичні проблеми  сталого розвитку  [монографія] І.І. Якухно // Житомир: Полісся, 2015-104с.

 

 

Навчальні  посібники

 

5. Якухно І. І. Релігієзнавство. //Затверджено МОНУ //. – Житомир. Полісся, 2005. – 120 с.

6. Якухно І. І. Українознавство. // Затверджено МОНУ// –Житомир. «Полісся» 2006.–160 с.

7. Якухно І. І. Народознавство. – Житомир //Полісся// 2002. – 90 с.

8. Якухно І. І. Етика. – Житомир. «Полісся» - 2004. – 110 с.

 

 

Навчально-методичні посібники

 

9. Якухно І. І.  Релігієзнавство. Методичний посібник //Полісся//. – Житомир, 2003. – 80 с.

10. Якухно І. І. Людина і суспільство. Методичний посібник. //Льонок// Житомир, 1992 – 140 с.

11. Якухно І. І. Народознавство. Навчально-методичний посібник. //Льонок//. 1996.-115 с.

12. Якухно І. І. Релігієзнавство. Словник для учнів. – Житомир: ОІУВ. 1996. -75 с.

13. Народознавство. Посібник для учнів ПТУ – Житомир //Льонок//. 1997–118 с.

14. Розвиток духовної культури вчителя. – Київ ЦІППО. 2000

 

 

Публікації в міжнародних виданнях

 

15. Якухно И. И. Научные основы управления инновационными изменениями педагогического образования Украины / И. И. Якухно // Гомель. – 2013.

16. Якухно И. И. Парадигмальные ориентации современного последипломного педагогического образования / И. И. Якухно // Минск. – 2013.

17. Якухно И. И. Теоретические аспекты управления инновационным развитием региональной системы последипломного образования педагогов / И. И. Якухно // Ростов-на-Дону. – 2013.

18. Якухно И. И. Проблемы инновационного развития последипломного образования педагогических работников в Украине / Иван Иванович Якухно // Инновации в образовании - Москва. – 2013. –  № 2. – С. 110-115.

 

 

Науково-методичні публікації

 

19. Якухно І.І. Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти сільського регіону / І.І.Якухно // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 8-9 квітня 2010 року. – Запоріжжя, 2010.

20.  Якухно І.І. Організаційно-методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів в умовах дистанційного навчання / І.І.Якухно // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 10 червня 2010 року. – Севастополь, 2010.

21. Якухно І.І.Компетентнісний підхід як основа інноваційного розвитку післядипломної освіти педагогічних кадрів / І.І.Якухно // Матеріали міжнародного кримського педагогічного конгресу. Ялта, 27-29 вересня 2010 року. – Сімферополь, 2010.

22.  Якухно І.І. Інновації в освіті: теоретико-методологічні аспекти /  І.І.Якухно // Педагогічна Житомирщина. – 2010. – № 1. – С. 2-5.

23. Якухно І.І. Педагогічне проектування як засіб інноваційного розвитку регіональних систем післядипломної педагогічної освіти / І.І.Якухно // Педагогічне проектування як засіб становлення і розвитку ключових компетентностей суб’єктів освітнього простору: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 жовтня 2010 р. – Запоріжжя: ОІППО, 2010. С. 304-310.

24. Якухно І.І. Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти / І.І.Якухно // Вісник післядипломної освіти: Збірник наукових праць. Випуск 1 (14). Частина 1. Педагогіка. –  Київ: УМО НАПН України, 2010. –  С. 233-239.

25. Якухно І.І. Проектування розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти / І.І.Якухно // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 9-11.

26. Якухно І.І. Компетентнісний підхід у післядипломній освіті педагогічних кадрів / І.І.Якухно // Педагогічна Житомирщина. – 2010. - № 3. – С. 9-15.

27.  Якухно І.І. Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти на засадах кредитно-модульної системи / І.І. Якухно // Педагогічна Житомирщина. – 2010. – № 5/6. – С. 2–10.

28. Якухно І.І. Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти сільського регіону / І.І. Якухно // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 2. – С. 22-24.

29.Якухно І.І. Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради / І.І.Якухно // Енциклопедія педагогічної освіти України. – К.: Інститут біографічних досліджень, 2010. – С. 208-209.

30. Якухно І.І. Становлення та інноваційний розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні: історико-педагогічний аспект / І.І.Якухно // Педагогічна Житомирщина. – 2011. - № 1. – С. 3-10.

31. Якухно І.І. Інноваційний розвиток післядипломної педагогічної освіти: світові тенденції. /  І.І.Якухно // Педагогічна Житомирщина. – 2011. – № 2. – С. 3-8.

32. Якухно І.І. Технологія переходу до інноваційної парадигми. Моделювання розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти / І.І.Якухно // Управління освітою. – 2011. - № 3. – С. 7-9.

33. Якухно І.І. Якісні зміни в стилі діяльності. Освітні інновації: теоретичний і практичний аспекти / І.І.Якухно // Управління освітою. – 2011. - № 4. – С. 21-23.

34. Якухно І.І. Післядипломна педагогічна освіта Житомирщини: історія становлення та розвитку: Науково-історичне видання / Іван Іванович Якухно, Володимир Федорович Денисенко / За заг. ред. І.І.Якухно. – Житомир: «Полісся», 2011. – 376 с.

35. Якухно І.І. Педагогічні моделі інноваційного розвитку регіональних систем післядипломної освіти фахівців / І.І.Якухно // Збірник резюме доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти  в сучасному суспільстві». – Київ - Херсон: НАПНУ, 2011 – С. 139.

36. Якухно І.І. Історико-педагогічні аспекти становлення та інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти / І.І.Якухно // Таврійський вісник освіти [Херсон]. – 2011. - № 1. – С. 5-19.

37. Якухно І.І. Компетентнісний підхід у сучасні післядипломній освіті / І.І.Якухно // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1.  – С. 53-58.

38.Якухно І.І. Педагогічне проектування перспективної моделі розвитку інноваційної регіональної системи післядипломної освіти / І. І. Якухно // Педагогічна Житомирщина. – 2011. – № 3. – С. 3-6.

39. Якухно І.І. Переваги модульного змісту післядипломної освіти / І.І.Якухно // Управляння освітою. – 2011. – № 18. – С. 9-11.

40. Якухно І.І. Програма спецкурсу «Толерантність на уроках історії України» (для підвищення кваліфікації вчителів історії) / Н. Г. Сірик, І. І. Якухно та ін. / За заг. ред. Л. І. Даниленко, М. В. Мосієнко. – Київ-Житомир-, 2011. – 32 с.

41. Якухно І.І. Педагогічні моделі інноваційного розвитку регіональних систем післядипломної освіти фахівців / І.І.Якухно // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: РІПО, 2011. – Випуск 11. – С. 238-242.

42. Якухно І.І. Компетенції базові, ключові… професійно-спеціальні /І.І. Якухно //Управління освітою. – 2011. – № 22. – С. 9-14.

43.Якухно І.І. Освітній простір Житомирщини / О.В. Пастовенський, І.І.Якухно, В.Ф. Денисенко / За ред. І.І.Якухно. – Житомир: ЖОІППО, 2011. – 270 с.

1. Якухно І.І. Інноваційний розвиток ІППО / І.І.Якухно // Директор школи. – 2011. – № 46. – С. 1, 11-16.

44. Якухно І.І. Наша освіта у найближчі десять років. Інтерв’ю делегата ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти / І.І.Якухно // Педагогічна Житомирщина. – 2011. – № 4. – С. 3-6.

45. Якухно І.І. Організаційно-методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів під час дистанційного навчання / І.І.Якухно // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 2. – С. 61-63.

46. Якухно І. І. Компетентнісний підхід в контексті інноваційного розвитку післядипломної освіти педагогічних працівників / І. І. Якухно // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 29 березня 2012 року.  – Чернівці: Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 2012. – С. 80-81.

47. Якухно І. І. Інноваційні технології навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти / І. І. Якухно // Збірник тез учасників Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2012 року, м. Біла Церква). – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – С. 92-94.

48. Якухно І. І. На порядку денному-педагогічні інновації / І. І. Якухно // Педагогічна Житомирщина. – 2012. – № 1. – С. 19-23.

49.Якухно І. І. Якою є інноваційна освітня діяльність у регіоні. Спільна робота закладу післядипломної освіти та регіональних методичних служб / І. І. Якухно // Управляння освітою. – 2012. – № 11. – С. 9-12.

50. Якухно І. І. Я – за інноваційний розвиток освіти / І. І. Якухно // Педагогічна Житомирщина. – 2012. – № 3. – С. 6-8.

51.Якухно І. І. Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради / І. І. Якухно // Житомирська область. 75 років / Уп. О. В. Макаренко, В. О. Погорєлова. – Харків: ФО-П Макаренко Олена Володимирівна, 2012. – С. 91.

52. Якухно І. І. Енциклопедія педагогічних династій Житомирщини. До 75-річчя утворення Житомирської області /  І. І. Якухно, В. Ф. Денисенко. – Житомир: Полісся, 2012. – 220 с.

53. Якухно І. І. Освіта Житомирщини: шлях Довжиною у 75 років / І. І. Якухно, О. В. Пастовенський, В. Ф. Денисенко. – Житомир: ОІППО, 2012. – 370 с.

54. Якухно І. І. У чому переваги дистанційної освіти. Організаційно-методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах дистанційного навчання / І.І.Якухно // Управління освітою. – 2013. – № 4. – С. 4-6.

55. Якухно І. І. Управління інноваційним розвитком регіональної системи післядипломної педагогічної освіти / І.І.Якухно // Освіта на Луганщині. – 2013. - № 2. – С.21-24.

56. Якухно І. І., Денисенко В. Ф. Науково-методичний потенціал освіти Житомирщини: науково-методичне видання / Іван Іванович Якухно, Володимир Федорович Денисенко / За заг. ред. І. І. Якухно. – Житомир: Полісся, 2013. – 280 с.

57. Якухно І. І. Нова парадигма післядипломної педагогічної освіти / І. І. Якухно // Педагогічна Житомирщина. – 2013. – № 2. – С. 8-12.

58. Якухно І. І. Андрагогіка як методологічна основа інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти / І. І. Якухно // Педагогічні науки та освіта. Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Запоріжжя, 2013. – С. 210-217.

59. Якухно І. І. Школа вчителем стоїть. Нариси про освітян Житомирщини: Науково-педагогічне видання / Іван Іванович Якухно, Володимир Федорович Денисенко / За ред. І. І. Якухно. – Житомир: Полісся, 2013. – 312 с.

60. Якухно І. І. Управління інноваційними змінами в системі післядипломної педагогічної освіти регіону / І. І. Якухно // Педагогічна Житомирщина. – 2013. – № 3. – С. 9-14.

61. Якухно І. І. Управління інноваційними змінами / І.І.Якухно // Управління освітою. – 2013. – № 22. – С. 10-15.

62. Якухно І. І. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на засадах кредитно-модульної системи / І.І.Якухно // Харків. – 2013.

63. Якухно І. І. Інноваційний педагогічний процес в регіональній системі післядипломної освіти / І.І.Якухно // Херсон. – 2013.

64. Якухно І. І. Які організаційно-педагогічні умови необхідно забезпечити для інноваційного розвитку післядипломної освіти регіону / І.І.Якухно // Управління освітою. – 2013.

65. Якухно І. І. Управління інноваційним розвитком післядипломної освіти регіону / І.І.Якухно // Управління освітою. – 2014. – № 1. – С. 6-10.

66. Якухно І. І. Вимога дня – забезпечити єдність і дієвість управління та регулювання діяльності всіх елементів системи післядипломної освіти / І. І. Якухно // Педагогічна Житомирщина. – 2014. – № 1. – С. 11-17.

67. Якухно І. І. Вдосконалювати модель інноваційної діяльності педагога, шукати шляхи ефективної взаємодії з ним / І. І. Якухно // Педагогічна Житомирщина. – 2014. – № 2. – С. 3-9.

68. Якухно І. І. Науково-методичний потенціал освіти Житомирщини: науково-методичне видання / Іван Іванович Якухно, Володимир Федорович Денисенко / За заг.ред. І. І. Якухно. – Житомир: Полісся, 2013. – 280 с.

69. Якухно І. І. Управління інноваційним розвитком післядипломної освіти регіону / І.І.Якухно // Управління освітою. – К: 2014. – № 1. – С. 6-10.

70. Якухно І. І. Вимога дня – забезпечити єдність і дієвість управління та регулювання діяльності всіх елементів системи післядипломної освіти / І. І. Якухно // Педагогічна Житомирщина. – 2014. – № 1. – С. 11-17.

71. Якухно І. І. Вдосконалювати модель інноваційної діяльності педагога, шукати шляхи ефективної взаємодії з ним / І. І. Якухно // Педагогічна Житомирщина. – 2014. – № 2. – С. 3-9.

72. Якухно І. І. Науково-методичний потенціал освіти Житомирщини: науково-методичне видання / Іван Іванович Якухно, Володимир Федорович Денисенко / За заг.ред. І. І. Якухно. – Житомир: Полісся, 2013. – 280 с.

73. Якухно І.І. Модернізація змісту післядипломної освіти / І.І.Якухно/ Управління освітою. – К: 2015. - №11. – С.7-10

74. Сталий розвиток України: стан, проблеми перспективи6  Директор школи //Шкільний світ// К: 2016.

75. Науково-методичні матеріали: «Вивчення предметів духовно-морального спрямування у загальноосвітніх навчальних закладах». [Електронний ресурс]  htp:old.zippo.net.ua/index.php?page_id=555Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирському ОІППО і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове