Житомирщина педагогічна. Електронний науково-методичний журнал

Житомирська обласна державна адміністрація

Житомирська обласна рада

Учитель року - 2019

Педрада

Flag Counter

Нормативно-правове забезпечення ситеми ППО

Останнє оновлення сторінки 2020-01-12 10:29:09

1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ


2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту»


3. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про вищу освіту»


4. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про загальну середню освіту»


5. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про громадські об'єднання»


6. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про дошкільну освіту»


7. ЗАКОН УКРАЇНИ   «Про позашкільну освіту»


8. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про професійно-технічну освіту»


9. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про вищу освіту»


10. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про наукову і науково-технічну діяльність»


11. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про наукову і науково-технічну експертизу»


12. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про інноваційну діяльність»


13. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»


14. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про професійний розвиток працівників»


15. Про Національну доктрину розвитку освіти (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 17 квітня 2002 року N 347/2002)


16. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 25 червня 2013 року №344/2013)


17. Про затвердження Положення про дистанційне навчання (Наказ МОН УКРАЇНИ від 25.04.2013  № 466  (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013 ; № 761 від 14.07.2015)


18. Про затвердження технічних описів документів про освіту та вчені звання (Наказ МОН України від 04.02.2014  № 97 (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 587 від 13.05.2014 ; № 288 від 13.03.2015 ; № 288 від 13.03.2015 ; № 642 від 17.06.2015)


Нова українська школа


Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 Про затвердження Державного стандарту початкової освіти

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 17-р Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році

Наказ МОН від 13.07.2017 № 1021 Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня

Наказ МОН від 16.08.2017 № 1187 Про затвердження експериментального навчального плану початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти

Наказ МОН від 15.01.2018 № 34 Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи

Наказ МОН від 15.01.2018 № 36 Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти

Наказ МОН від 05.02.2018 № 207 Про затвердження списку тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників та регіональних графіків навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках відповідно до Концепції «Нова українська школа»

Наказ МОН від 13.02.2018 № 137 Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи

Наказ МОН від 27.02.2018 № 97 Про затвердження Орієнтовної навчальної програми підготовки тренерів для навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках

Наказ МОН від 27.02.2018 № 208 Про організацію та проведення підготовки вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році, закладами післядипломної педагогічної освіти до викладання іноземних мов (англійської, німецької та французької)відповідно до Концепції «Нова українська школа»

Наказ МОН 23.03.2018 № 283 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи

Наказ МОН від 19.03.2018 № 252 Про затвердження списку регіональних тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках відповідно до Концепції «Нова українська школа»

Наказ Mінсоцполітики від 10.08.2018 № 1143 Пpo затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

Наказ МОН від 20.08.2018 № 923 Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі

Наказ МОН від 17.09.2018 № 1003 Про проведення форуму «Освітні вимірювання в контексті Нової української школи»

Наказ МОН від 11.10.2018 № 1094 Про затвердження примірних вимог до супроводження дистанційного курсу для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи.Наказ МОН від 17.05.2018 № 498 Про безкоштовне забезпечення перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти у Вінницькій, Житомирській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях та в місті Києві ігровими наборами LEGO Play Box

Наказ МОН від 17.05.2018 № 497 Про безкоштовне забезпечення перших класів Державних і комунальних закладів загальної середньої освіти ігровими наборами Six Bricks

Наказ МОН від 27.11.2018 № 1305 Про затвердження списку тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які є асистентами вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням та (або) фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року

Наказ МОН від 07.12.2018 № 1362 Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи

Наказ МОН від 13.12.2018 № 1389 Про затвердження списку тренерів для організації та проведення своєчасного й ефективного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які є працівниками закладів післядипломної педагогічної освіти, фахівцями методичних служб, директорами закладів загальної середньої освіти та їх заступниками, тренерами та тренерами-педагогами, які проводять супервізію

Наказ МОН від 13.12.2018 № 1390 Про затвердження списку тренерів для організації та проведення своєчасного й ефективного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які є вчителями початкової школи та забезпечують викладання інтегрованого курсу «Мистецтво», дотримуючись принципів Нової української школи

Наказ МОН від 26.12.2018 № 1454 Про затвердження плану розроблення та імплементації модулів "Навчання через гру" у програми підготовки педагогів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Наказ МОН від 13.12.2018 № 1392 Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа»

Наказ МОН № 7 від 03.01.2019 Про затвердження плану впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти

Лист МОН № 1/9-114 від 26.02.2018 № 1/9-114 Щодо деяких організаційних питань з підготовки педагогічних працівників на сайті студії онлайн-освіти ЕdЕга

Лист МОН від 01.02.18 № 1/9-73 Щодо деяких організаційних питань з підготовки педагогічних працівників на сайті студії онлайн-освіти ЕdЕга


Інклюзивне навчання


 

Загальна декларація прав людини (1948 рік)

Конвенція про права дитини (ратифікована Верховною Радою України 27.02.1991)

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. Зауваження загального порядку № 4 (2016 р.) від 02.09.2016

Конвенція про права інвалідів (ратифікована Верховною Радою України 16.12.2009, набрала чинності 06.03.2010)

Конституція України від 28.06.1996

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» від 05.06.2014 №1324-VII

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ

Указ Президента України від 01 червня 2005 року № 900/2005 Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями

Указ Президента України від 12 серпня 2007 року № 1228/2007 Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями

Указ Президента України від 19 травня 2011 року № 588/2011 Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями

Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Указ Президента України від 03 грудня 2015 року № 678/2015 Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю

Указ Президента України від 25.08.2015 №501/2015 Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706 Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 380 від 29.05.2013 № 612 від 18.08.2017}

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2012 року №635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №346 і від 14 червня 2000 року №963» введено посаду асистента вчителя до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607 Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 року №531 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №346 і від 14 червня 2000 року №963» (асистент вихователя)

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. №526 Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 576 Про внесення змін до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини і Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

Постанова Кабінету Міністрів від 15 листопада 2017 р. № 863 Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Постанова Кабінету Міністрів України №617 від 22 серпня 2018 року про Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів

Постанова Кабінету Міністрів України №88 від 21 лютого 2018 року Про деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році

Постанова Кабінету Міністрів України № 952 від 14.11.2018 Про деякі категорії осіб з особливими освітніми потребами

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 526-р Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу

Наказ МОН від 01.10.2010 № 912 Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН від 09.12.2010 № 1224 Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОН, молоді та спорту від 01.10.2012 р. №1063 Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року

Наказ МОН, молоді та спорту від 16.08.2012 р. № 920 Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр

Наказ МОН від 14.06.2013 № 768 Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2015 №44 «Про розроблення корекційно-розвиткового та методичного забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН від 06.02.2015 № 104/52 Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року №446 «Про затвердження гранично-допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

Наказ МОН від 12.01.2016 № 8 Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОН від 20.05.2016 № 544 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.2016 №836 «Про проведення науково-педагогічного експерименту «Розвиток інклюзивно-освітнього експерименту в Запорізькій області»

Наказ МОН від 12.07.2017 № 1/9-385 Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році

Наказ МОН, МОЗ від 10.01.2018 № 23/40 Про внесення змін до Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Наказ МОН від 12.06.2018 № 627 Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

Наказ МОН від 08.06.2018 № 609 Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти

Наказ МОН від 03.05.2018 № 447 Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів

Наказ МОН від 21.06.2018 № 668 Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти III ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

Наказ МОН від 25.06.2018 № 693 Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

Наказ МОН від 26.07.2018 № 813 Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

Наказ МОН від 26.07.2018 № 814 Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Наказ МОН від 26.07.2018 № 816 Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями

Наказ МОН від 07.08.2018 № 831 Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти

Наказ МОН від 06.09.2018 № 977 Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами

Наказ МОН від 03.10.2018 № 1051 Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру

Наказ МОН від 26.11.2018 № 1301 Про адаптацію програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології для осіб із глибокими порушеннями зору, які використовували в процесі навчання шрифт Брайля

Наказ МОН від 27.11.2018 № 1305 Про затвердження списку тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які є асистентами вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням та (або) фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року

Лист МОН від 18.05.2012 № 1/9-384 Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

Лист МОН, молоді та спорту від 02.04.2012 р. № 1/9-245 Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах

Лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2012 №1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.06.2012 №1/9-456 «Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти»

Лист МОН від 26.07.2012 № 1/9-529 Про організацію психологічного супроводу в умовах інклюзивного навчання

Лист МОН від 28.09.2012 № 1/9-694 Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням

Лист МОН від 02.01.2013 № 1/9-1 Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання

Лист МОН від 08.08.2013 № 1/9-539 Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами

Лист МОН від 13.08.2014 № 1/9-413 Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку

Лист МОН від 13.08.2014 №0/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»

Лист МОН від 04.09.2014 № 1/9-445 Про забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, з числа переселенців із місць проведення антитерористичної операції

Лист Міністерства освіти і науки від 05.06.2015 №1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»

Лист МОН від 09.06.2016 № 1/9-293 Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів

Лист МОН від 12.07.2016 № 1/9-364 Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році

Лист МОН від 10.01.2017 № 1/9-2 Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами

Лист МОН від 19.09.2017 №11-9320 Про організацію корекційно-розвиткової роботи з дітьми із порушеннями слуху, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах

Лист МОН від 06.02.2017 № 1/9-63 Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами

Лист МОН від 03.07.2017 № 1/9-362 Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році

Лист МОН від 12.07.2017 № 1/9-385 Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році

Лист МОН від 29.11.2017 № 1/9-639 Щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Лист МОН від 06.08.18 № 1/9-485 Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році

Лист МОН від 13.11.18 № 1/9-691 Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти

Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений Наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327 (доповнено посадою асистента вчителя)

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 30.12.2011 №420 Про затвердження Зміни № 3 до державних будівельних норм ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів" (набрав чинності з 1 липня 2012 року)


Сертифікація педагогічних працівників


Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Наказ МОН від 29.12.2018 № 1486 Про встановлення строків подання реєстраційних документів педагогічними працівниками, які бажають пройти сертифікацію у 2019 році

Наказ Мінсоцполітики від 10.08.2018 № 1143 Пpo затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»

Наказ МОН від 14.01.2019 № 33 Про затвердження програми незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової школи

Лист МОН від 04.01.19 № 1/9-8 Про добровільність сертифікації педагогічних працівників