Публічна інформація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови Житомирської обласної державної адміністрації №203 від 04.07.2016 "Про регіональне замовлення на підготовку фахівців та підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) у 2016 році"


РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови Житомирської обласної державної адміністрації №186 від 22.06.2015 "Про регіональне замовлення на підготовку фахівців та підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) у 2015 році"


Загальні


Статут КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Структура КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань


Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань


Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера в Єдиній Державній Електронній Базі з питань освіти (ЄДЕБО)


Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України


Ліцензія


Колективний договір


Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про організацію освітнього процесу в КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про організацію освітнього процесу за очно-дистанційною формою навчання в КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про вчену раду КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради


Положення про деканат факультету підвищення кваліфікації КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про факультет підвищення кваліфікації КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про кафедру комунального закладу "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про здійснення методичної роботи з педагогічними кадрами області у КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради


Положення про координацію діяльності методичних кабінетів (центрів) районних (міських) відділів (управлінь) освіти


Положення про науково-методичну раду КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради


Положення про стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти на базі КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради


Положення про адміністративно-господарську частину комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради


Положення про лабораторію освітнього адміністрування комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради


Положення про учбово-методичний відділ (організаційна робота) комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради


Положення про учбово-методичний відділ (зміст та моніторинг якості післядипломної освіти) КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про випускні роботи слухачів заочних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про випускну роботу «Персональний сайт» слухача очно-дистанційних курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про центр методичного забезпечення комунального закладу "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про центр упровадження освітніх інновацій КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про центр навчально-методичної інформації КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про Житомирський обласний центр практичної психології та соціальної роботи


Положення про лабораторію інформаційно-комунікаційних технологій комунального закладу "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про бібліотеку КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про види, планування й облік навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про розрахунок граничної чисельності науково-педагогічних працівників та норми часу для планування і контролю роботи кафедр та професорсько-викладацького складу КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про бухгалтерію КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Положення про канцелярію КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Правила користування бібліотекою КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради


Порядок проведення обласної постійно діючої виставки "Сучасна освіта Житомирщини"


 Фінансова частина 


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ([1011170] форма №2д, №2м)  за ІІ квартал 2017р. Дата:14.07.2017


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ([1011140] форма №2д, №2м)  за ІІ квартал 2017р. Дата:14.07.2017


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м), за ІІ квартал 2017р. Дата:14.07.2017


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №2-4д, №4-2м), за ІІ квартал 2017р. Дата:14.07.2017


Річний план закупівель, що здійснюються без процедур закупівель (зі змінами) на 2017 рік Дата:04.05.2017


Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2017-02-07-000606-b Дата:15.02.2017


Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік Дата:10.02.2017


Баланс (форма №1) на 01 січня 2017 р. комунального закладу "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради Дата:02.02.2017


Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №-3м) за 2016 р. Дата:02.02.2017


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м), 2016 Дата:02.02.2017


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2016 р. Дата:02.02.2017


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), 2016 Дата:02.02.2017


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м), 2016 Дата:02.02.2017


Річний план закупівель на 2017 рік. Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної освіти» Житомирської обласної ради


Звіт про виконання договору №899 про закупівлю  від 23.12.2016р.


Повідомлення про внесення змін до договору №899

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за ІII квартал 2016 р.


Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м) за ІII квартал 2016 р.


Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-2д, №4-2м) за ІII квартал 2016 р.


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за ІII квартал  2016 р.


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за ІII квартал  2016 р.


Баланс (форма №1) Житомирського ОІППО на 01 жовтня 2016 року


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за ІI квартал 2016 р.


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-3д, №4-3м) за ІI квартал 2016 р.


Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-2д, №4-2м) за ІI квартал 2016 р.


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за ІI квартал  2016 р.


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за ІI квартал  2016 р.


Баланс (форма №1) Житомирського ОІППО на 01 липня 2016 року


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за І квартал 2016 р.


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за І квартал 2016 р.


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за І квартал  2016 р.


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за І квартал  2016 р.


Баланс (форма №1) Житомирського ОІППО на 01 квітня 2016 року


Річний план закупівель, що здійснюються без процедур закупівель на 2016 рік


Баланс (форма №1) Житомирського ОІППО на 01 січня 2016 року


Річний план закупівель на 2016 рік


Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2015 р.


Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2015 р.


Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м) за 2015 р.


Баланс (форма №1) Житомирського ОІППО на 01 жовтня 2015 року


Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м) за ІІІ квартал 2015 р.


Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за ІІІ квартал 2015 р.


Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за ІІІ квартал 2015 р.


Кошторис Житомирського ОІППО на 2015 рік


Довідка про зміни до кошторису на 2015 рік (№80 від 23.02.2015)


Довідка про зміни до кошторису на 2015 рік (№152 від 25.03.2015)


Баланс (форма №1) Житомирського ОІППО на 01 січня 2015 року


Баланс (форма №1) Житомирського ОІППО на 01 квітня 2015 року


Річний план закупівель на 2015 рік (Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради)Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирському ОІППО і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове