Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Інтернет-бум: психолого-педагогічні проблеми та наслідки агресивно-інформаційного впливу на психологічне здоров’я і розвиток дітей та учнів» (листопад 2017 року)

Кафедра психології запрошує науковців, практичних психологів, працівників системи освіти, медіа педагогів, представників громадських організацій, спеціалістів з інформаційної безпеки, спеціалістів з психологічного здоров’я, наукову молодь та студентів взяти участь у регіональній науково-практичній інтернет-конференції

«Інтернет-бум: психолого-педагогічні проблеми та наслідки агресивно-інформаційного впливу на психологічне здоров’я і розвиток дітей та учнів»

листопад 2017 року

 

Мета конференції – об’єднання зусиль вчених та практиків для пошуку шляхів щодо розв’язання найгостріших проблем інформаційного впливу на психічне здоров’я дітей та учнів, психологічних засобів профілактики та захисту від медіатравм, обміну досвідом між фахівцями різних сфер для захисту психічного здоров’я та психологічного благополуччя дітей та молоді.

 

Шановні колеги!

Проблема агресивних інформаційних впливів на психологічне здоров’я і розвиток дитини активізувалася інтернет-бумом, який почав охоплювати планету, починаючи з 1990-х р.р., а в Україні досяг піку в 2007-2011 р. р. Саме у цей період кардинальних змін зазнала структура вільного часу дитини: все більшою стає тривалість взаємодії з різноманітними медіа на противагу безпосередньому спілкуванню з родиною і друзями, взаємодією з природою чи матеріальним світом (наприклад, у розмаїтих формах творчого рукоділля). Так, щоденне користування інтернетом серед старшокласників протягом цього періоду зросло більше, ніж у три рази: з 18 до 68 %. Середній підліток в Україні проводить протягом тижня 22 год. перед екраном телевізора. Особливо шкідливою така практика є для дітей раннього і дошкільного віку, що змушує вчених світу говорити про нове явище цифрової деменції, коли внаслідок зловживання медіа у дітей виникають психічні розлади, затримується й викривлюється процес інтелектуального розвитку (із «Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні»).

<…>

Нині, в епоху становлення інформаційного суспільства в Україні, в умовах насиченої медіареальності актуальним для розвитку підростаючого покоління є набуття системи знань і практичних умінь для орієнтування в інформаційних потоках сьогодення: пошуку, засвоєння, застосування необхідної інформації, зокрема, медіаінформації; адекватного сприймання, критичного осмислення, звільнення від непотрібної інформації та творчого інтерпретування різноформатної медіапродукції.

Детальніше

 

Ірина Бойко,

завідувач кафедри психології

комунального закладу

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Житомирської обласної ради

 

Щиро запрошуємо Вас до участі в обговоренні матеріалів конференції!

 1. Яніна Бака, Людмила Кивлюк, Наталія Ковалевська, Наталія Маслова, Віта Саух Психодіагностика інтернет-залежності та психологічна допомога у подоланні наслідків агресивно-інформаційного впливу

 2. Віта Башкир, Людмила Стрелець Кібернетична лудоманія

 3. Олена Білявська, Олена Булич, Ірина Драга, Лілія Салітринська Соціально-психологічні особливості інтернет-спілкування юнаків та дівчат

 4. Ірина Бойко Психологічна культура вчителя у галузі інформаційної безпеки 

 5. Ірина Бойчук, Олександра Кукліновська, Ліна Рафальська Комп’ютерні ігри: теоретичний аналіз психологічного механізму агресивної поведінки підлітків

 6. Олена Вознюк Проблема інтернет-залежності: психолого-педагогічне тлумачення

 7. Олександр Вознюк Негативні наслідки кібесоціалізації

 8. Наталія Вольнова, Людмила Стецюк Теоретичний аналіз негативних наслідків використання інтернет-мережі підлітками

 9. Наталія Голубівська Соціально-психологічні детермінанти формування інтернет-адикції у соціально депривованих підлітків, вихованців закладів інтернатного типу

 10. Надія Гуща, Тетяна Майстренко, Тетяна Сорока, Людмила Хоменко Психолого-педагогічні проблеми інтернет-адикції підлітків

 11. Наталія Дмитрієва, Діана Осовська, Юлія Самойленко, Валентин Середюк Інтернет в світі сучасного підлітка

 12. Наталія Дмитриєнко, Оксана Мішина Мережеве віртуальне спілкування та його на міжособистісні відносини підлітків

 13. Олена Жидецька, Алла Калінчук Соціально-психологічні особливості мережевого віртуального спілкування, комп’ютерної та інтернет-залежності дітей з особливими потребами

 14. Тетяна Завязун Особистість дитини-дошкільника в умовах комп’ютеризації системи дошкільної освіти

 15. Тетяна Катаєвська, Аліна Кіпер Вплив інтернету на особистісний розвиток учнів

 16. Любов Кльоц Поняття самосвідомості у сучасній психолого-педагогічній науці

 17. Віктор Майданюк Небезпека в інтернеті – одна з поширених проблем в учнівському середовищі ПТНЗ

 18. Наталія Максименко Психологічні проблеми кіберпростору. театральне мистецтво як засіб попередження та корекціїї наслідків агресивно-інформаційного впливу

 19. Таїса Малишева, Олеся Юкал, Ірина Яремчук Методи діагностики та профілактика підліткової інтернет-адикціії під час освітнього процесу

 20. Наталія Перегуда, Тетяна Руснак Маніпулятивний вплив на особистість через інформаційний ресурс

 21. Оксана Повійчук Інтернет і соціальні мережі у житті підлітків

 22. Олена Поліщук Вплив телевізійної соціальної реклами на формування загальнолюдських цінностей підлітка

 23. Ольга Сірик Культура поведінки підлітка в інформаційному просторі

 24. Лариса Ткачук Такий цікавий і небезпечний Інтернет

 25. Тетяна Шугай Медіаосвіта в Україні: стан та перспективи розвитку

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирському ОІППО і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове