Науково-дослідна робота кафедри

Розвиток професійної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти регіону: збірник матеріалів конференції / За ред. О. В. Пастовенського. – Житомир, 2017. – 166 с. (22.11.2017)


Професорсько-викладацьким складом кафедри в 2017 році планується  продовжувати наукову роботу за науково-педагогічною темою інституту «Запровадження інноваційних підходів до розвитку освіти регіону». Відповідно продовжено роботу над плановою науковою темою кафедри «Теоретико-методичні основи інноваційного розвитку освіти». У рамках виконання кафедральної теми викладачами кафедри впродовж 2017 року будуть здійснюватися дослідження за наступними напрямками:

Тематика занять викладачів кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін на 2017 р.

з/п
П.І.П. Тема лекцій
1. Якухно І. І.

1. Наукові основи інноваційного розвитку освіти (інтерактивна лекція).

2. Філософсько-педагогічні основи релігієзнавства (семінарське заняття).

3.Сталий розвиток України: стан, проблеми, перспективи (інтерактивна лекція).

2. Пастовенський О. В.

1.Наукові підходи до проблеми модернізації освітніх систем (інтерактивна лекція з елементами майстер-класу).

2. Сучасні тенденції розвитку системи управління освітою (інтерактивна лекція).

3. Оптимізація мереж закладів освіти в регіоні у контексті адміністративно-територіальної реформи (інтерактивна лекція з елементами майстр-класу).

3. Ковригіна Л. М.

1. Навчання рідної мови в початковій школі на предметно-інтегративній основі.

 2. Формування компаративної компетентності учнів на уроках літератури (інтерактивна лекція).

3. Наукові основи та методичні підходи до організації інклюзивного навчання в ЗНЗ (інтерактивна лекція).

4. Плосков В. О.

1. Соціальна захищеність педагога: проблеми та новації (інтерактивна лекція).

2. Розвиток фінансової грамотності та фінансової культури педагогів як запорука їхньої соціальної захищеності (інтерактивна лекція).

5. Сюравчик М. К. Наукові основи та технології управління виховним процесом у закладах освіти (інтерактивна лекція).
6. Шегеда А. Ф.

1. Наукові основи та технології проведення моніторингових досліджень якості освіти (інтерактивна лекція).

2. Кваліметричний підхід до оцінювання якості навчально-виховного процесу (інтерактивна лекція).

7. Кухарчук П. М.

1. Тенденції розвитку освітнього законодавства в Україні (інтерактивна лекція).

2. Пріоритетні напрями розвитку демократичного врядування в освітніх системах (інтерактивна лекція).

3. Організація взаємодії профспілки та адміністрації навчального закладу в умовах розвитку демократії в Україні (інтерактивна лекція).

8. Шабінська О. Д. Особливості організації правоосвітньої та правовиховної роботи у навчальних закладах в сучасних умовах (практичне заняття)
9. Костриця М. М.

Наукові основи економічного розвитку України:

стан, проблеми, перспективи (інтерактивна лекція).

10. Венцель Н. В.

1. Трудові правовідносини у сфері освіти (2 год. лекція, 2 год. майстер-клас).

2. Проблемні питання соціально-правового захисту дітей (2 год. інтерактивна лекція, 2 год. практичне заняття).

3. Проблемні питання атестації педагогічних працівників (інтерактивна лекція).

4. Окремі аспекти використання бюджетних коштів у закладах освіти (практичне заняття).

5. Процедурні особливості звільнення працівників освіти (практичне заняття).

11. Мастеркова Т. В. Нормативно-правовий аспект організації інтелектуальних змагань школярів (олімпіади, турніри, конкурси).
12.  Печенюк А. П.  Методичний супровід фахового зростання педагога у міжкурсовий період.
13. Ревнівцев Б. О. Науково-педагогічні основи самореалізації особистості.
14. Липовецька О. Г. Стан, проблеми і перспективи розвитку освіти регіону (інтерактивна лекція).
15. Мельник В. О. Шляхи формування ключової громадянської компетентності учнів.Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать КЗ "Житомирському ОІППО" ЖОР і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове