Методична робота

Сучасні підходи до формування професійних компетенцій в системі ПО (І.І. Бойко) дата:10.04.2018


Особистісні цінності як духовне надбання педагогічного працівника (Т. В. Завязун) дата:21.03.2018


Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими освітніми потребами (О.М. Вознюк) дата: 17.10.2017


Психологічна допомога як складова гуманітарної допомоги громадянам україни, які постраждали внаслідок військової агресії проти нашої країни ( Л.В. Ткачук) дата: 03.10.2017


Соціально-психологічні чинники гальмування системного реформування вітчизняної освіти на гуманістичних засадах  (О.М.Вознюк) дата:27.09.2017


Медіаграмотність – навичка ХХІ століття (О. М. Вознюк) дата:09.06.2017


Девіантна поведінка учнів: діагностичний інструментарій, корекція та профілактика. ( Л.В. Ткачук) дата: 05.04.2017


Психолого-педагогічні умови, методолого-теоретичні засади безперервності процесу професійного становлення та розвитку
професіоналізму
  (І.І. Бойко) дата: 29.03.2017


Післядипломна педагогічна освіта в Україні як важлива ланка професійного вдосконалення кадрів, розвитку та компетентніного зростання педагогічних кадрів відповідно до вимог державної політики в галузі освіти (О.М. Вознюк)  дата: 10.03.2017


Про організацію проведення ВЕБінарів як форми підвищення професійної компетентності психолога та використання інтернет-ресурсів (Л.А. Кльоц)  дата: 09.02.2017


До проблеми розвитку мовлення дошкільників (Т.В. Завязун)


Сучасні тенденції розвитку післядипломної професійної освіти в Європейському просторі (І.І. Бойко)


Психологічні механізми формування та розвитку компетенцій в учнів 1-4 класів (І.І. Бойко)


Методологічні проблеми педагогічного керування розвитком особистості (І.І. Бойко)


Теорія і технології застосування сучасних підходів до розвитку професійної свідомості психолога в умовах післядипломної освіти (Л.А. Кльоц)


Психологічні особливості специфіки формування та розвитку культуровідповідності педагога закладів освіти ДНЗ (Т.В. Завязун)


Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної освіти (Т. В. Завязун)


Психолого-педагогічні умови становлення ціннісних орієнтацій як чинник національного виховання молоді (О.М. Вознюк)


Особливості становлення кадрового забезпечення у андрагогічному навчанні (О.М. Вознюк)
Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать КЗ "Житомирському ОІППО" ЖОР і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове