Навчальна робота

Тематика занять викладачів кафедри психології

No п/п Викладач Тематика

 1 Ірина Іванівна Бойко

1. Технологія конструювання психолого-педагогічної ситуації як засобу вирішення педагогічних задач

2. Використання психодіагностичних методів в професійній діяльності педагога

3. Психологічні методи запобігання розвитку психосоматичних розладів та дидактичних ятрогеній у дітей та учнів: «шкільний синдром» та психологічне насильство

4. Методи психокорекції девіантної поведінки учнів та вирішення педагогічного конфлікту (у роботі з дітьми дошкільного віку; учнів початкової школи; підлітків; юнаків та дівчат)

5. Методи ефективної адаптації дітей до нових умов навчання (дітей дошкільного віку; учнів початкової школи; підлітків; юнаків та дівчат)

6. Використання методів самопізнання, саморозвитку та саморегуляції особистості учня в педагогічній практиці

7. Методи формування позитивного психологічного клімату у колективі (дітей дошкільного віку; учнів початкової школи; підлітків; юнаків та дівчат; педагогічному колективі)

8. Основні теорії та напрямки розвитку особистості в дитинстві

9. Інклюзивна освіта: ЗПР

10. Впровадження психотехнологій у навчально-виховний процес як умова створення розвивального освітнього середовища

11. Формування конфліктологічної компетентності педагога


Олена Миколаївна Вознюк

1. Технологія формування готовності та здатності учителя до партнерської взаємодії

2. Методи формування стилю педагогічного спілкування та його зв’язок з особливостями індивідуальності учнів

3. Методика роботи психолога (соціального педагога) з проблеми формування медіа грамотності особистості

4. Психологічні технології захисту в професійній діяльності практичного психолога (соціального педагога)

5. Методика роботи вчителя щодо формування творчого учня


 3 Тетяна Володимирівна Завязун

1. Труднощі у спілкуванні дошкільників: причини та шляхи їх усунення

2. Вікові та індивідуально-психологічні особливості формування та розвитку особистості дошкільника

3. Психологічні особливості розвитку мовленнєвої компетентності дошкільника

4. Моделювання сучасного заняття з ДНЗ

5. Програмно-нормативне забезпечення системи дошкільної освіти


 4 Любов Антонівна Кльоц

1. Методика проведення психолого-педагогічного тренінгу

2. Психологічні кризи особистості та їx врахування в роботі з різними віковими категоріями

3. Розвиток емоційної сфери підлітків техніками творчого самовираження

4. Психологічні умови розвитку професійної самосвідомості педагога

5. Розвиток емоційно-вольової сфери дошкільника (молодшого школяра) засобами АРТ- технік

6. Використання активних методик у дослідженні взаємної міжособистісної перцепції у системах: «учень-учень», «вчитель-учень»»

7. Психологічні умови формування життєвої компетентності учня

8. Технологія психологічного супроводу навчально-виховного процесу


5 Наталія Олександрівна Осадчук

1. Методи та форми запобігання проявів агресивної поведінки учнів

2. Методи та форми роботи з гіперактивними дітьми

3. Технологія роботи з наслідками психологічної травми

4. Методи та форми профілактичної роботи щодо проблеми насильства в школі

5. Проективні методики в роботі працівника психологічної служби: графічні та асоціативні

6. Психологічний супровід дитини в період адаптації до навчання у школі

7. Психологічний супровід дитини в умовах дошкільного навчального закладу


 6 Тетяна Йосипівна Шугай

1. Соціально-психологічні детермінанти формування здоров’язбережувальної компетентності учня

2. Психолого-педагогічні основи забезпечення профілактики агресивної поведінки дітей дошкільного, молодшого шкільного віку

3. Психолого-педагогічні механізми взаємодії педагога з важковиховуваними дітьми

4. Профілактична робота щодо прояву девіації у поведінці учнів
Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать КЗ "Житомирському ОІППО" ЖОР і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове